รู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง62 : เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เลือกผู้สมัครที่ไหน

ทีมงาน กกต. ได้ให้คำตอบว่า การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด จะเป็นเลือกการผู้สมัครที่อยู่ในพื้นที่ที่เรามีสิทธิ หรือเรียกง่ายๆว่า กาที่ไหนก็ได้ แต่เลือกผู้สมัครที่บ้านตัวเอง

โดยขั้นตอนคือ

1 .ผู้ขอลงทะเบียนไว้เมื่อไปแสดงตนจะได้รับบัตร ซึ่ง จะมีเบอร์ ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของตนเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปแสดงตน ต่อกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนล่วงหน้า กรรมการก็จ จ่าหน้าซอง ระบุส่งไปให้ ผอ กกต .เขตเลือกตั้งที่จะส่งบัตรคืนไป พร้อมกับจ่ายบัตรลงคะแนนให้ผู้แสดงตน

2 .เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปแสดงตน ต่อกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนล่วงหน้า กรรมการก็จ จ่าหน้าซอง ระบุส่งไปให้ ผอ กกต .เขตเลือกตั้งที่จะส่งบัตรคืนไป พร้อมกับจ่ายบัตรลงคะแนนให้ผู้แสดงตน

3 .เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหา และกาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรแล้ว ก็จะพับบัตรใส่ลงในซองที่จ่าหน้าไว้นั้น แล้วก็ ไปหย่อนในภาชนะหีบที่เตรียมไว้

4.เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนน 17.00 น. แล้ว กรรมการก็จะเปิดหีบ แล้วตรวจสอบยอด จากนั้น ส่งบัตรทั้งหมดทุกเขต ให้ไปรษณีย์ที่รอรับซองบัตรอยู่ เพื่อไปที่ไปรษณีย์กลาง กทม เพื่อทำการแยกซองเป็นของแต่ล่ะเขต แล้วส่งกลับไปนับคะแนนในเขตนั้นๆ

โดยในแต่ละเขตจะมีคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขต และในเขตเลือกตั้ง เป็นผู้นับคะแนน

เท่านี้เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งก็จะได้รู้กันแล้วว่าต้องเลือกผู้สมัครของที่ไหน