ไหว้เทพเจ้า “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย” เฮงๆ รับตรุษจีนปีหมูทอง

หม่าโจ้วคลองสาน เป็นที่เลื่องลือในด้านความศักดิ์สิทธิ์มายาวนาน ใครที่เคยไปเยือน ล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คงต้องเคยได้สักการะขอพรกันมาแล้ว แต่น้อยคนที่จะทราบว่าที่นี่ประดิษฐาน องค์ไฉ่ซิ้งเอี๊ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ อยู่ ประจำองค์เจ้าแม่ทั้ง 3 องค์ด้วย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภมหามงคล 3 ประการ

องค์เทพเจ้าที่หน้าตาคล้ายทหารองครักษ์ ยืนประจำหน้าตรงหน้าองค์เจ้าแม่หม่าโจ้วทั้ง 3 องค์ ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าเป็น ไฉ่ซิ้งเอี๊ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งแต่ละองค์เชิญของมงคลแตกต่างกัน 3 สิ่ง เพื่ออวยพรโชคลาภมหามงคล 3 ประการ ตามวัยที่ต่างกันของเจ้าแม่ทั้ง 3 ปาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของคน 3 วัย ตั้งแต่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา

  1. องค์กลางเชิญ คทายู่อี่ อยู่หน้าองค์เจ้าแม่จักรพรรดินีแห่งสวรรค์ หรือ เทียนโหวเซียะบ้อ เพื่ออวยพรด้าน อำนาจ บารมี เพราะคทานี้แต่ดั้งเดิมเป็นคทาทำจากหยก ฮ่องเต้จะพระราชทานแก่ขุนนางเป็นรางวัล ที่ปลายคทาเป็นรูปคล้ายเห็ดหลินจือ หมายถึง อายุวัฒนะ และคำว่ายู่อี่ แปลว่า สมปรารถนา คทายู่อี่จึงเป็นสัญลักษณ์สุดยอดแห่งมงคล เป็นมงคลแก่ผู้อาวุโสให้มั่งมีพร้อมพรั่งครบทุกประการ
  2. องค์ซ้ายเชิญ ก้อนทอง อยู่หน้าองค์เจ้าแม่วัยผู้ใหญ่ หรือ ไห่ตังม่า เพื่ออวยพรด้าน ค้าขายร่ำรวย เนื่องจากวัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน คือวัยแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นมงคลแก่วัยผู้ใหญ่ ให้ทำมาค้าขึ้น ประสบความสำเร็จ
  3. องค์ขวาเชิญ ม้วนราชสาส์น อยู่หน้าองค์เจ้าแม่วัยเด็กสาว เพื่ออวยพรด้าน สติปัญญาเป็นเลิศ เนื่องจากวัยเด็กคือวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียน ม้วนราชสาส์นอันเป็นที่อุดมไปด้วยอักษรของข้าราชการ ราชบัณฑิต จึงเป็นมงคลสำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้ตั้งใจเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อในวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน ชาวจีนเชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ จะเดินทางมาอำนวยโชคลาภสู่เคหสถานในยามแรกของวันตรุษจีน จึงจัดพิธีไหว้ต้อนรับในยามแรกช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ในปี 2562 นี้ เชื่อว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสด็จมาทางทิศใต้ ในยามแรกของปีใหม่ คือเวลา 23.00 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งล้ง 1919 จัดพิธีไหว้อย่างยิ่งใหญ่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามประเพณี นำพิธีโดยอาจารย์คทา ชินบัญชร มั่งมีพลัง มั่งคั่งความสำเร็จรับปีหมูทอง

ร่วมสนุกสนานแบบเป็นมงคล ในเทศกาลตรุษจีน ณ ล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน ระหว่างวันที่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2562 สักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ขอพรรับตรุษจีน ชมกิจกรรมเฉลิมฉลอง การแสดงอุปรากรจีน การแสดงเชิดมังกรทอง-สิงโตมงคล และการประดับโคมไฟตระการตา